Federation har upplösts vid årsmöte i februari 2015. Det fanns en åsiktsförklaring som förklarade varför föreningen fanns. Den finns att läsa här såsom den publicerades i augusti 2012.

"Federationen består av personer som har tröttnat på det egoistiska klimat som det innebär att leva i ett land där Alliansen sitter vid makten. Vi tar vår utgångspunkt i de politiska färgerna Röd, Grön, Svart och Rosa och anser att ordet Solidaritet är det vackraste ordet som finns.

Federationen är inte knuten till något särskilt parti då vi anser att alla partier behöver en blåslampa i häcken ibland. Så även de som vi anser vara "mindre onda".

Vi är strukturkritiker, tror på ett uppkäftigt debattklimat och att samhället kan förändras till det bättre utan våldsinslag.

Vi inser också att den nuvarande rovdriften på naturen inte är hållbar för att bygga ett värdigt framtidssamhälle och att klimatfrågan behöver lösas nu.

Vi vänder oss även starkt mot samhällsbilden där arbetslösa och utförsäkrade ses som lata, där sjuka inte får vara sjuka, där invandringen ses som ett hot och där du som individ bär skulden till din egen olycka. Vi anser att denna samhällsbild är resultatet av en medveten, politisk strategi som i korthet går ut på att minska den offentliga sektorn och på sikt skapa ett nyliberalt samhälle efter Nattväktarstatsmodell.

Vi anser att det finns ekonomiska möjligheter för att skapa ett solidariskt samhälle i Sverige och att mycket egentligen handlar om fördelning. Skattesänkningar motverkar ett solidariskt samhälle och skapar egoistiska individer.

Vi tycker. Vi skapar. Vi agerar.

Det är vi som är oppositionen!"

Här kan du läsa alla utgivna nummer av Fanzinet.

Fanzin #10 (2-2014)

Fanzin #9 (1-2014)

Fanzin #8 (4-2013)

Fanzin #7 (3-2013)

Fanzin #6 (2-2013)

Fanzin #5 (1-2013)

Fanzin #4 (4-2012)

Fanzin #3 (3-2012)

Fanzin #2 (2-2012)

Fanzin #1 (1-2012)